Stadig flere kommer ut i jobb

Fra april til juli gikk tallet på arbeidsløse ned med 13.000. Sysselsettingen økte med 20.000 personer, viser arbeidskraftundersøkelsen til SSB.