Informerte Stortinget om nytt WTO-sjokk

En ny WTO-avtale vil trolig innebære at norske tollsatser må kuttes med mellom 60 og 75 prosent. Utenriksminister Jonas Gahr Støre sier situasjonen er svært krevende.