KrF: - Løftebrudd for barnefamiliene

KrF mener regjeringen svikter barnefamiliene ved å kutte i kontantstøtten før landet har full barnehagedekning.