Avslo søknad om soningsutsettelse

Politilege og psykiater Terje Andersen nektet å innvilge en av søknadene om soningsutsettelse utstedt av psykolog John M. Sandstrøm og psykiater Pål H. Herlofsen.