For få hjelpepleiere i Norge

Det er i ferd med å oppstå mangel på hjelpepleiere i Norge. Ved utgangen i februar var det bare 2 prosent ledighet innenfor helse, pleie og omsorgsyrkene, skriver Dagens Næringsliv.