Flere pasienter klager på behandlingen

Aldri før har så mange klaget over behandlingene de har fått ved sykehusene her i landet. Pasientombudene fikk i fjor 11.000 henvendelser - 10 prosent flere enn året før.