- KrF har politisert bispeutnemninga

Utnemninga av Ole Christian Kvarme til ny biskop i Oslo haustar storm. Fleire av aktørane i utnemningsprosessen meiner Kristeleg Folkeparti har brukt rå makt for å få viljen sin, til mein for kyrkja.