Er norske studenter for dovne?

Rolf Reikvam (SV), leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen: