Flere nordmenn donerer organer

På Rikshospitalet har antallet transplantasjoner økt med nesten 25 prosent. Flere er villige til å donere bort organer for å redde andre.