Nils Klim-pris til kvinnelig svensk forsker

Dr. art Linda Wedlin mottok mandag Nils Klim-prisen for 2006. Prisen er på 250.000 kroner.