Legene slipper unna direktivet

Helsetjenester, vikarbyråer og pengespill er unntatt fra EUs tjenestedirektiv. Dette er viktigere enn at opprinnelseslandprinsippet er forlatt.