Revisor neste i Sponsor Service

I løpet av høsten skal Økokrim avgjøre om revisorene i Sponsor Service skal tiltales for brudd på revisorloven og medvirkning til brudd på regnskapsloven.