Dette vil regjeringa gjere

Ei omlegging, to handlingsplanar og ei Stortingsmelding utgjer tiltaka regjeringa meiner skal få ned fattigdommen her i landet: