Flere kontrakter til norske verft

Ikke siden 2000 har det vært bestilt så mange skip i Norge. Men antall fast ansatte ved verftene går ned.