Bedre sikkerhet ved Stureterminalen

Bedre taubåteksorte, oljelenser om bord i taubåtene, krav om doble tankskipsskrog og trening i eskortesimulator er hovedelementene i de tiltak Hydro og Østensjø Rederi AS i fellesskap har iverksatt for oppgradering av taubåtberedskapen og kravene til skipssikkerheten rundt Sture-terminalen.