Sjekker om torsk blir stresset av tog

En norsk fysiker forsker på om torsk bli stresset av togene som passerer på Øresundsbroen mellom Sverige og Danmark.