Lokker ledige tyskere til Norge

Tyskerne står i kø for å få arbeid i Norge. Her tjener de dobbelt så mye som de er vant til, og de undres over den korte arbeidstiden.