Havnene kan få krav om flere terrortiltak

500 norske havner og skip har allerede brukt flere hundre millioner kroner på antiterrortiltak. Et nytt EU-direktiv kan føre til enda flere sikkerhetskrav.