Velsignet mot spøkelser

Ansatte og pasienter tilkalte prest for å velsigne sykehjemmet mot en oversykepleier som går igjen.