Nordens grønne forbilde

I Växjö fyrer man på flis, kjører på sprit og har snart halvert CO2-utslippet. Kanskje ikke rart at ordfører Carl-Olof Bengtsson har blitt et miljøforbilde for andre europeiske politikere?