Regjeringen vil fjerne sykelønnsforslag

Regjeringen jobber på spreng for å fjerne hele det upopulære forslaget om innstramminger i sykelønnsordningen.