Nær økologisk krise i Nordsjøen

Nordsjøen er nær en økologisk krise. Overfiske, oljevirksomhet, forurensning og klimaendringer er noe av årsaken til fiskearter og sjøfugl bukker under.