Fire av ti vil kjøpe ulovlig alkohol

Fire av ti nordmenn har få eller ingen betenkeligheter med å kjøpe smuglersprit, selv om de synes smugling er moralsk forkastelig.