Svømme-undervisning forsømmes

Bare halvparten av landets 5. klassinger klarer maksimalt å svømme 200 meter uten hjelp av flytemidler. Svømmeundervisning er blitt et forsømt område.