Skjerpet regelverk

Etter nyttår er det blitt vanskeligere å oppholde seg ulovlig i Norge.