Stortinget krever at Frp gjøre rede for pengebruk

Stortingets presidentskap krever at Fremskrittspartiet gjør rede for hvordan deres stortingsgruppe bruker pengene de får av Stortinget.