Menn dropper husarbeid

Kvinner gjør nesten alt av husarbeid, mens mennene gjør mest hagearbeid og snømåking, samt vedlikehold og reparasjoner.