Effektivisering og målretting<p/>

Når Stortinget i dag diskuterer utviklingsminister Erik Solheims utviklingspolitiske redegjørelse, inviteres det til å gi sin tilslutning til en mer effektiv og målrettet utviklingshjelp. Men om Solheim skal gis rett i at utviklingshjelp er en viktig del av vår nye sikkerhetspolitikk, må det legges mer penger i kassen, skriver BTs Atle M. Skjærstad.