Norske menn på valdstoppen

Myten om den tolerante norske mann og det likestilte samfunnet får ein alvorleg knekk på ein konferanse om vald og helse i Bergen i dag. Norske menn er mellom dei mest valdelege. Og mange vil ha kvinnene heime.