Får støtte til vedover likevel

Sjansene til å få støtte til innkjøp av vedovner er gode, etter at Stortingets energi- og miljøkomité enstemmig går inn for at vedovner likevel bør inngå i tilskuddsordningen for strømsparing.