Storstilt antirøykkampanje på nyåret

Helseministeren varsler en storstilt kampanje mot røyking på nyåret. Målet er å få folk til å kutte røyken og ungdom til ikke å begynne.