- Vi må godta en stor offentlig sektor

I valgkampen mente Høyre det var mulig å spare milliarder på effektivisering av offentlig sektor. I går måtte statsråd Victor D. Norman erkjenne at det neppe blir færre offentlige ansatte. Heller ikke at regjeringen kommer til å bruke mindre penger.