Vitner styrker Kristins alibi

-Jeg er hundre prosent sikker på at jeg ved en anledning så Kristin Kirkemo ved Aftenpostens trykkeri i Nydalen.