Styrmann fikk bot etter grunnstøting

Styrmannen om bord på kystvaktfartøyet "Barentshav" har fått en bot på 5.000 kroner etter grunnstøtingen i Raftsundet tidligere i år.