Økt algefrykt i Farsund

Fiskeridirektoratet fikk søndag morgen meldinger om at fisken ved et oppdrettsanlegg i Farsund hadde begynt å oppføre seg unormalt. Det kan bety at farvannet er rammet av algeoppblomstring.