Mer atomavfall i vente

Proteststormen preller av: Det britiske miljødirektoratet har nå bestemt at utslippene av det radioaktive stoffet technetium fra Sellafield-anlegget kan øke frem til år 2006. Sellafield-utslippene