En av sju turnusleger med selvmordstanker

En av sju nyutdannede leger har hatt selvmordstanker i løpet av det siste studieåret og det første året i turnus. I tillegg har én av ti nyutdannede leger psykiske problemer med behov for behandling ett år etter turnus.