Jagland trassar Sivilombodsmannen

Utanriksminister Thorbjørn Jagland nektar Sivilombodsmannen det dokumentinnsynet han meiner han må ha for å kunne gjennomføre ei forsvarleg saksbehandling.