Overvaka sidan han var ni år

Professor Torgrim Titlestad, opphaveleg frå Bergen, har vore overvaka av POT i 40 år. Alt som niåring vart han registrert. POT gjenopptok registreringa etter Berlin-murens fall.