Bygdefolk bruker mindre penger enn byfolk

Byfolk bruker i gjennomsnitt 30.000 kroner mer på privat forbruk enn bygdefolket, viser en undersøkelse. Også helseutgiftene er større i byen.