Økt erstatning etter Dent-o-Sept

Som følge av munnpensel-skandalen vil regjeringen utvide ordningen med pasientskadeerstatning.