- Per må frifinnes

Advokat Cato Schiøtz mener at bevisene mot drapstiltalte Per Kristian Orderud ikke holder og at han må frifinnes.