Gudjonsson får forklare seg

Professor Gisli Gudjonsson får forklare seg i Orderudsaken om personlighetstrekk hos folk som snakker sant eller usant.