Regulering av vinterloddefiske

Oslo (NTB): Fiskeridepartementet har bestemt at norske fartøy til sammen kan fiske 371.000 tonn lodde i 2001.