SV vil ha sivilt organ

Det blir strid på Stortinget om organiseringa og tilknytinga det nye organet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM, skal ha. SV vil ha eit sivilt organ.