Vil heve straffenivået

Selv om strafferammen for besittelse av barneporno er på to års fengsel, ender de fleste sakene ofte med langt mildere straffer.