Ikke kunstig befruktning for lesbiske

Regjeringen vil ikke utvide retten til kunstig befruktning til også å omfatte kvinner som lever i lesbisk parforhold.