Mystiske hodeskaller

Fem hodeskaller funnet under utgravinger i Skien, volder hodebry for arkeologer ved Oldsakssamlingen i Oslo.