• ROLIGE DAGER I EKSAMENSTIDEN: Eksamensperioden gjør at mange elever ikke får undervisningen de har krav på. Thomas Hagestun(t.v.) og Askil Rolsfjord ved Bergen katedralskole forteller om rolige dager på slutten av skoleåret. FOTO: Alice Bratshaug

Foreslår mer undervisning og kortere eksamenstid i videregående skole

Utvalg mener det er en dårlig idé å flytte eksamen til før russetiden.