«Da vi satt i regjering, i 2003, brukte kommunene to og en halv gang så mye penger på å bygge sykehjemsplasser som det vi gjør i dag»